ยาดองน้องลืม https://yadong69.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=30-04-2012&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=30-04-2012&group=1&gblog=29 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่สบายนิดหน่อยครับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=30-04-2012&group=1&gblog=29 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=30-04-2012&group=1&gblog=29 Mon, 30 Apr 2012 15:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=27-02-2012&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=27-02-2012&group=1&gblog=28 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้ยังหมือนปี 54...53...เเละปี 52]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=27-02-2012&group=1&gblog=28 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=27-02-2012&group=1&gblog=28 Mon, 27 Feb 2012 0:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=04-02-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=04-02-2012&group=1&gblog=27 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ไดอารี่มึนๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=04-02-2012&group=1&gblog=27 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=04-02-2012&group=1&gblog=27 Sat, 04 Feb 2012 22:41:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=04-01-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=04-01-2012&group=1&gblog=26 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[hny]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=04-01-2012&group=1&gblog=26 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=04-01-2012&group=1&gblog=26 Wed, 04 Jan 2012 18:43:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=24-12-2011&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=24-12-2011&group=1&gblog=25 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ง่วงเเล้วเเต่ไม่กล้านอน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=24-12-2011&group=1&gblog=25 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=24-12-2011&group=1&gblog=25 Sat, 24 Dec 2011 0:03:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=13-11-2011&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=13-11-2011&group=1&gblog=24 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ในดงหนาวมาก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=13-11-2011&group=1&gblog=24 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=13-11-2011&group=1&gblog=24 Sun, 13 Nov 2011 6:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=26-09-2011&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=26-09-2011&group=1&gblog=23 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[............]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=26-09-2011&group=1&gblog=23 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=26-09-2011&group=1&gblog=23 Mon, 26 Sep 2011 8:50:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=29-07-2011&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=29-07-2011&group=1&gblog=21 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องว่างที่ไร้คนเช่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=29-07-2011&group=1&gblog=21 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=29-07-2011&group=1&gblog=21 Fri, 29 Jul 2011 13:11:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=21-07-2011&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=21-07-2011&group=1&gblog=20 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[..]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=21-07-2011&group=1&gblog=20 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=21-07-2011&group=1&gblog=20 Thu, 21 Jul 2011 16:16:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=17-06-2011&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=17-06-2011&group=1&gblog=19 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[จะเเก้ปัญหานี้อย่างไรดี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=17-06-2011&group=1&gblog=19 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=17-06-2011&group=1&gblog=19 Fri, 17 Jun 2011 13:53:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=09-05-2011&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=09-05-2011&group=1&gblog=18 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้อความ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=09-05-2011&group=1&gblog=18 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=09-05-2011&group=1&gblog=18 Mon, 09 May 2011 13:06:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=21-03-2011&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=21-03-2011&group=1&gblog=17 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[เรามันก็เเค่คนคนหนึ่ง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=21-03-2011&group=1&gblog=17 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=21-03-2011&group=1&gblog=17 Mon, 21 Mar 2011 7:35:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=25-03-2011&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=25-03-2011&group=1&gblog=16 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ชายเพ้อ(เจ้อ).....หลานชายกลาง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=25-03-2011&group=1&gblog=16 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=25-03-2011&group=1&gblog=16 Fri, 25 Mar 2011 16:09:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=22-02-2011&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=22-02-2011&group=1&gblog=15 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[.....................................งึมงำงึมงำงึมงำ.....................]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=22-02-2011&group=1&gblog=15 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=22-02-2011&group=1&gblog=15 Tue, 22 Feb 2011 16:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=17-02-2011&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=17-02-2011&group=1&gblog=14 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[......................หลับ..............]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=17-02-2011&group=1&gblog=14 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=17-02-2011&group=1&gblog=14 Thu, 17 Feb 2011 16:15:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=27-12-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=27-12-2010&group=1&gblog=12 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อความเเก่มาเยือน......เเละยังหาวิธีรับมือไม่ได้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=27-12-2010&group=1&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=27-12-2010&group=1&gblog=12 Mon, 27 Dec 2010 16:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=14-12-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=14-12-2010&group=1&gblog=11 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[เปลี่ยน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=14-12-2010&group=1&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=14-12-2010&group=1&gblog=11 Tue, 14 Dec 2010 15:50:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=19-04-2011&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=19-04-2011&group=2&gblog=5 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 30 หงืบ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=19-04-2011&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=19-04-2011&group=2&gblog=5 Tue, 19 Apr 2011 8:39:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=03-03-2011&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=03-03-2011&group=2&gblog=3 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 27......คำคมโดนใจ......... ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=03-03-2011&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=03-03-2011&group=2&gblog=3 Thu, 03 Mar 2011 15:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=26-01-2011&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=26-01-2011&group=2&gblog=2 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 25......ใน 3 วัน 7 วัน.........]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=26-01-2011&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=26-01-2011&group=2&gblog=2 Wed, 26 Jan 2011 9:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=23-11-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=23-11-2010&group=2&gblog=1 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[เเผลเก่าเก่า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=23-11-2010&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=23-11-2010&group=2&gblog=1 Tue, 23 Nov 2010 9:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=07-12-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=07-12-2010&group=1&gblog=8 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองใส่รูปดูครับ...]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=07-12-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=07-12-2010&group=1&gblog=8 Tue, 07 Dec 2010 12:49:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=02-12-2010&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=02-12-2010&group=1&gblog=6 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[งานหนักไม่เคยฆ่าคน........เเต่พิการ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=02-12-2010&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=02-12-2010&group=1&gblog=6 Thu, 02 Dec 2010 8:05:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=30-11-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=30-11-2010&group=1&gblog=5 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[...บ่นๆ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=30-11-2010&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=30-11-2010&group=1&gblog=5 Tue, 30 Nov 2010 15:47:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=24-11-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=24-11-2010&group=1&gblog=4 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[มึนๆเมาๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=24-11-2010&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=24-11-2010&group=1&gblog=4 Wed, 24 Nov 2010 15:41:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=16-11-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=16-11-2010&group=1&gblog=3 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[บ่นๆ...ไร้สาระ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=16-11-2010&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=16-11-2010&group=1&gblog=3 Tue, 16 Nov 2010 15:12:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=12-11-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=12-11-2010&group=1&gblog=2 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[วันเสาร์น้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=12-11-2010&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=12-11-2010&group=1&gblog=2 Fri, 12 Nov 2010 15:04:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=11-11-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=11-11-2010&group=1&gblog=1 https://yadong69.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาวคักคัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=11-11-2010&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yadong69&month=11-11-2010&group=1&gblog=1 Thu, 11 Nov 2010 10:20:37 +0700